Opbouw van een traject

Opbouw van een traject

Alle trajecten zijn trajecten op maat. Ze volgen meestal een vast patroon. De fase van de gesprekken bepaalt voornamelijk de duur van een traject.

 1. Oriëntatie en intake
 2. Biografie
 3. Fase van de gesprekken (loopbaan, coaching, therapie)
 4. Afronding en afscheid

Vrijblijvende oriëntatie en kennismaking

Ieder traject wordt altijd voorafgegaan door een oriënterend gesprek. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en kosteloos en duren ca. 1-1,5 uur. Ik neem er graag rustig de tijd voor. We kunnen dan allebei een bewuste keuze maken.

Tijdens dit gesprek komen de volgende thema’s in ieder geval aan de orde:

 • wie ben jij en wie ben ik
 • wat speelt er bij jou op dit moment waardoor jij je oriënteert op een begeleidingstraject
 • hoe ziet een traject er qua opzet en proces uit
 • jouw verwachtingen en het resultaat dat je hoopt te bereiken
 • een verkenning van de doelen die leiden tot het resultaat
 • wat jij nog meer nuttig vindt om te laten weten in een oriënterend gesprek

Aan het eind van het oriënterende gesprek kun je een eerlijk antwoord verwachten of ik denk dat ik verwacht dat ik de juiste begeleider kan zijn van jouw proces.

In het daaropvolgende intakegesprek zetten we de puntjes op de i. Ik maak daarna een vraagstelling of plan van aanpak waarin o.a. een schets van de aanleiding en doelen van het traject staan en verdere afspraken rond verantwoordelijkheden, vertrouwelijkheid, etc.

Biografiegesprekken

Ik werk biografisch. In het eerste gesprek na de intake verbinden we het vraagstuk waarmee je gekomen bent met het verleden. Hoe we dat doen is afhankelijk van het soort traject: loopbaan, coaching of therapie. Jouw levensverhaal verbindt jouw verleden en toekomst. De belangrijkste schakel is het nu. Het verleden kunnen we niet veranderen. Hoe je je in dat verleden ontwikkelt hebt en hoe je betekenis geeft aan je ervaringen gaan we onderzoeken en in de gespreksfase gaan we ermee aan het werk.

Bij relatietherapie slaan we deze fase over. Herinneringen uit ieders levensverhaal krijgen wel een plek in de gesprekken. De sleutel tot hoe we gevormd zijn in de relatie met een betekenisvolle ander en hoe veilig en vertrouwd we ons in relaties voelen ligt daarin opgesloten.

Herinneringen bepalen ons beeld van onszelf, de ander en de wereld om ons heen.

De gespreksfase: gebruikte methoden

Coaching, loopbaan of individuele therapie? Het soort traject, de doelen en inzichten, ontstaan in intake en de biografiefase, bepalen hoe we aan het werk gaan. Het strekt te ver om hier op iedere methode inhoudelijk diep in te gaan. Dus een kort overzicht van veel gebruikte methoden:

 • biografisch werken, narratieve methode Eva de Waard
 • transactionele Analyse, de basis voor alle trajectvormen
 • gestalt
 • innerlijk kind werk
 • systemisch werk
 • creatieve werkvormen
 • visualisatie
 • lichaamsgericht werken
 • relatiecounseling

Het gesprek van mens tot mens vormt de basis. Inzicht en bewustwording vanuit het gesprek is essentieel om anders te gaan kijken naar jezelf, de ander, de wereld. Begrijpen alleen is niet voldoende. De ervaringen die onze keuzes en gedrag nog altijd sturen liggen opgeslagen in ons lichaam. Het contact daarmee leggen lukt niet via praten. De combinatie van het gesprek en lichaamsgericht werk is de krachtigste vorm om vanuit (hersteld) contact tussen lijf en geest – denken en voelen – je doel te bereiken. Wie je in de kern bent en hoe jij verbinding maakt met jouw persoonlijke kracht ontdek je in de combinatie van inzicht en voelend bewust worden.

Hoor hierover meer in een vrijblijvende kennismaking.

Er zijn geen absoluut juiste beslissingen.

– Anselm Grün

Afronden en afscheid nemen

Aan ieder begeleidingstraject komt ook een eind. Dan nemen we weer afscheid. In het afrondende gesprek evalueren we de doelen. We bespreken waar je staat ten opzichte van het moment dat we samen op pad gingen. Vaak zal dit zijn omdat het traject dat we in de intake met elkaar afspraken qua aantal gesprekken voorbij is. Meestal blijkt dit ook voldoende te zijn. Is het een traject via je werkgever dan volgt ook een afrondend gesprek met je leidinggevende waarin we terugblikken op de doelen.

In deze afrondingsfase nemen we voldoende ruimte voor het afscheid nemen. Dat is voor jou als cliënt belangrijk maar ook voor mij als begeleider. Samen hebben we opgetrokken in een bijzonder proces, dus zorgvuldig afscheid nemen is daar een belangrijk onderdeel van. Jij vervolgt je weg zonder mij. Een bijzonder moment.

Langduriger trajecten

Alleen in sommige therapeutische trajecten kan de samenwerking langduriger van aard zijn en gaan we op weg zonder meteen vast te leggen hoe vaak en hoe lang we samen optrekken in dat proces. Ook in die trajecten gaan we op enig moment evalueren en onderzoeken of we nog op de goede weg zijn. Het kan soms ook voor jouw ontwikkeling goed zijn om een moment van afscheid nemen te bepalen. Een andere vorm van therapie of een andere therapeut kunnen een nieuwe impuls geven en daarmee kansen op verdere heling en groei. Juist in zo’n keuzemoment is tijd nemen voor een fase van terugblikken en afscheid nemen essentieel in jouw proces.

Na het afscheid vervolgen wij ieder onze weg. De wederzijdse indruk van de ontmoetingen nemen we ieder met ons mee.