Relatietherapie

Hechting in de relatie

Een relatie is een verbinding tussen twee mensen die ieder een eigen persoonlijkheid, dynamiek en achtergrond hebben. In een goed gehechte relatie ervaren beide partners veiligheid en vertrouwen in elkaar. Ieder heeft een leven vanuit eigenheid naast het leven met elkaar. Een vloeiende circulaire beweging van samenzijn en los zijn van elkaar zonder dat dit angst of onzekerheid oproept. Er is ruimte om positieve en negatieve gevoelens met elkaar te delen in alle openheid.

Wanneer relatietherapie?

Waar in individuele therapie de mens zelf centraal staat, is in relatietherapie de relatie mijn cliënt. Als één van de partners (of beide) vanuit de eigen levensgeschiedenis onveilig gehecht is, is de kans aanwezig dat hij of zij het gedragspatroon gaat herhalen dat ooit ontstond in een eerdere relatie. Dit kan een vroegere liefdesrelatie zijn, maar bijvoorbeeld ook de relatie met de ouder(s) in de vroegste kindertijd. Op onbewust niveau vonden beide partners elkaar juist vaak omdat de hechtingspatronen elkaar aanvullen en kunnen blijven versterken – zowel positief als negatief. Hoe onveilig en onprettig ook, het bekende voelt vertrouwder dan de intimiteit van een goed gehechte relatie of de angst voor het onbekende. Een relatie van elkaar aantrekken en afstoten met gevoelens van afwijzing, boosheid en teleurstelling is het gevolg. De relatie is toe aan therapie.

vreemdgaan • ruzies • uit elkaar groeien • communicatie • seksualiteit • verslavingen • eenzaamheid • dreigende scheiding • aantrekken-afstoten • intimiteitsbehoefte

 

De liefdesrelatie in therapie

Relatietherapie wordt vooral gezocht door twee mensen die een liefdesrelatie met elkaar hebben. Crisis kan maar hoeft niet de reden te zijn. Behoefte aan verdieping in intimiteit en seksualiteit kan evenzeer de behoefte zijn. De aanleiding is wel vaak een crisis en ervaren dat de grens bereikt is in iets dat de relatie schaadt.

Je relatie in een beeld uitdrukken zegt vaak meer dan duizend woorden. Wat zie jij hier?

Voor wie nog meer?

Twee partners die een liefdesrelatie hebben en relatietherapie zoeken komt het meeste voor. Toch werk ik ook met andersoortige relaties op vergelijkbare wijze: familieleden, naaste collega’s, een leidinggevende en een teamlid of ook een ouder en kind. In iedere relatie kan behoefte ontstaan aan verdieping of ontwikkeling, omdat negatieve interactiepatronen de relatie schaden.

Het doel van relatietherapie

Ook bij relatietherapie bepalen we in de intake het doel. Hoe ziet de relatie er op dit moment uit? En hoe willen jullie dat het beeld van de relatie wordt? In dat geval werk je doelgericht aan verandering in jullie onderlinge interactie en communicatie. Doel kan ook zijn om samen te ontdekken of de relatie nog levensvatbaar is of dat uit elkaar te gaan op een respectvolle wijze jullie doel wordt.

In liefde gebeurt het paradoxale dat twee wezens één worden, maar toch twee blijven”

– Erich Fromm

On speaking terms of een menings-verschil? Wat is jouw beeld van je ideale relatie?

Voorwaarden voor succes

De relatie is mijn cliënt, maar jullie vormen samen de relatie. Om open en doelgericht samen te werken aan verdieping, intimiteit en heling is het volgende nodig:

  • jullie kiezen allebei bewust voor relatietherapie
  • jullie doel met de therapie is gelijk of er is openheid over de verschillen
  • tussentijds oefenen jullie met wat er tijdens de gesprekken vanuit de interactie zichtbaar wordt
  • jullie accepteren mijn neutraliteit: jullie relatie is mijn cliënt
  • jullie zijn samen verantwoordelijk voor de interactie die de relatie schaadt

Soms speelt het verleden van één van beide partners een doorslaggevende rol in de relatieproblematiek. Ik zal dan een aantal individuele gesprekken voorstellen. Onderwijl gaan we verder met de relatiegesprekken.

Hoe ziet het eruit?

Na de intake spreken we eens per twee weken 1,5 uur af. In de gesprekken gebeurt meestal wat er in het dagelijkse leven ook speelt. Daar werken we mee, zodat jullie je bewust worden van jullie interactiepatronen en hoe deze de relatie beïnvloeden. Je ontdekt wat dit met ieder doet en wat de behoefte is. Je leert in de veilige setting met mij als therapeut om in openheid en kwetsbaarheid te delen wat er steeds weer met je gebeurt. Jullie verkennen hoe jullie ieder een stuk eigen ontwikkeling en heling nodig hebben en waar je de ander daarin tegemoet kunt en wilt komen: op weg naar een veilige en stevige gezamenlijke basis zonder wederzijds afhankelijk van elkaar te zijn.

Samen orienteren?