Individuele therapie

Wanneer zoek je therapie?

Therapie is een vorm van persoonlijke begeleiding bij gezondheidsklachten – psychisch en lichamelijk. Het gaat daarbij om hoe je leeft, je ZIJN. Je onderzoekt wie je bent in relatie met jezelf en anderen, je eigen opvattingen, overtuigingen en hoe je de wereld en het leven ziet. Jouw vraagstuk dat je zover brengt om therapie te zoeken ontleent zich aan hoe je je leven ervaart in het heden. In therapie werk je vanuit de belevingswereld in het heden en leg je de koppeling naar het verleden.

Woorden die regelmatig vallen in een intake voor een therapeutisch traject zijn:

uitputting • lichamelijk onverklaarbare pijn • machteloosheid • somberheid • eenzaamheid • falen • wanhoop • angst • paniek • schuld • schaamte

Het doel van therapie

De pijn die ooit is ontstaan vermijden we nog altijd. In de tijd waarin de pijn en daarmee beschermende overlevingsmechanismen ontstonden hadden we niet de opties die we in volwassenheid wel hebben. In het heden kunnen situaties ontstaan die overeenkomen met wat er ooit gebeurde. Een trigger die ons weer doet denken, voelen en handelen vanuit de leeftijd en opties die we toen hadden. In therapie maak je het heden los van het verleden: je wordt je bewust van je opties en oefent in het dagelijks leven wat je in de therapie in het klein ervaart en doorwerkt.

Het resultaat van therapie

Wat therapie kan brengen:

  • je bent trouw aan jezelf waar of met wie je ook bent vanuit verbinding met je gevoel en behoefte
  • je herkent het als de oude pijn wordt aangeraakt en kunt vanuit compassie met jezelf adequaat reageren op de situatie in het hier en nu
  • je leeft autonoom en geeft daarmee je eigen leven naar eigen inzicht en keuze vorm vanuit de opties die er altijd zijn
  • je voelt dat je bestaat en wat jouw betekenis en bestemming is in relatie tot jezelf en in het grotere geheel van de wereld
  • je kent de grens aan jouw draagkracht, respecteert hem en ervaart een gezonde afwisseling tussen inspanning en ontspanning
  • je leeft spontaan, bewust en in gezonde verbinding met betekenisvolle anderen vanuit je eigen unieke ZIJN

Het gaat er niet om de duisternis kwijt te raken… Het gaat er om het licht binnen te laten”

– Onbekend
Individuele therapie Kaleidoscope. Doelgericht op weg.

Doelgericht op weg.

Mijn aanpak bij therapie

Welke aanpak bij jou in jouw therapeutische proces het beste aansluit, ontdekken we werkenderwijs te beginnen bij de intake en het biografiegesprek. Het meest bepalend is de relatie die zich ontwikkelt tussen jou en mij en de situaties die jij inbrengt uit het dagelijkse leven tussen onze ontmoetingen door. Ze koppelen regelmatig aan de levenservaringen die aan de basis van de problematiek liggen.

Meer weten?        

Schakelen tussen lichaam en geest

Onze ervaringen zitten in ons hoofd (denken) maar zijn ook opgeslagen in ons lichaam (voelen). In de therapie schakelen we tussen beide qua aandacht. Ons denken zet ons vaak op een dwaalspoor om de pijn van de herinnering te vermijden. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk verbonden en vertellen samen jouw verhaal. In de therapie ont-dekken we wat jou belemmert en steeds weer overkomt. Ik luister met hoofd, hart en lijf om zo met jou samen toegang te krijgen tot jouw essentie, jouw kracht. Jij leert hoe je dat zelf steeds beter kunt inzetten in het dagelijks leven.

Bang dat dit zweverig is?