Referenties

De afgelopen jaren is de balans in mijn leven helemaal zoek geweest. Ik heb daardoor ook een aantal keren langdurig thuis gezeten met stress en vermoeidheid klachten. Ik leefde volledig in de overlevingsstand.  Geen motivatie, doelen, of enthousiasme meer. Ik werd stuurloos meegesleept door het leven.

Samen met Liset heb ik de weg terug naar mijzelf gevonden, naar waar het mij nou werkelijk om gaat. Wij zijn begonnen met gesprekken over mijn levensloop, die hielpen mij contact te maken met wie ik was als kind en jongvolwassenen, terug naar de basis. Ook hebben wij gesprekken gehad over de verschillende delen in mij: kind, ouder, volwassene. Die deden mij beseffen dat ik beter voor het kind in mij wil zorgen. Naast de gesprekken heb ik een aantal sessies gehad waarbij Liset lichaamsgericht werkte. Dit was voor mij belangrijk om de verbinding te kunnen maken tussen mijn gedachten, emoties en lichaam. Ik merkte namelijk dat ondanks het feit dat ik nu meer rust had in mijn hoofd, er toch spanning in mijn lichaam bleef zitten.

De meeste theorieën en technieken die Liset gebruikt kwamen mij wel bekend voor van therapieën die ik heb gehad, maar toch had het bij Liset pas echt effect. Ik denk dat dit komt omdat zij heel goed is in de structuur aanbrengen en de rode draad vasthouden. Voorafgaande aan elke afspraak schreef ik voor haar een verslag over de werking van de vorige sessie en gaf ik aan waaraan ik verder wilde werken Hierdoor was ik zelf actief betrokken bij mijn proces en bleef ik het verband zien tussen de sessies en mijn dagelijks leven. Tijdens de gesprekken wist Liset precies de juiste vragen te stellen om mij aan het denken te zetten en verder te helpen. Regelmatig vatte ze samen, gaf ze uitleg en hielp ze mij verbanden te zien. Ik begon de dingen in mijn leven weer duidelijker te zien, kreeg meer overzicht. Dit maakte het makkelijker om grenzen te voelen en die aan te geven. Ik ervaar nu ook dat dit mag en kan.

Liset kent het onderwijs goed en komt niet met onzin suggesties. Ze snapt waar het om gaat. De ontwikkelingstocht die ik samen met haar heb gemaakt heeft ertoe geleid dat ik nu zelf sturing kan geven aan mijn leven zodat ik de koers vaar die bij mij hoort. Het geeft mij energie en levenslust om weer toekomstplannen te maken en tegelijkertijd de rust om overzicht en balans te behouden.

Joan

docente voortgezet onderwijs

Als ik het in één zin zou samenvatten zou ik zeggen:  ‘Liset weet mensen in hun kracht te zetten’.

‘Liset heeft een nuchtere maar ook zeer mensvriendelijke aanpak. Wat wij terug horen is dat zij rust en vertrouwen uitstraalt. Mensen voelen zich bij haar veilig en weten zich gehoord. Wat verder opvalt in de benadering van Liset is dat zij cliënten aanmoedigt zelf het heft in handen te nemen. Medewerkers die bij haar een traject hebben doorlopen zijn beter dan voorheen in staat te formuleren waar hun kracht ligt, aan welke zaken zij nog moeten werken en waar hun grenzen liggen. Liset wil graag benadrukken dat cliënten zelf dit resultaat hebben behaald maar blijkbaar is er iets in haar aanpak dat maakt dat mensen daartoe ook in staat zijn. In de meeste gevallen leidt het ertoe dat medewerkers meer evenwichtig in hun werk staan en beter kunnen omgaan met voor hen weerbarstige situaties of zaken’.

En wat ik daarnaast nog zou willen zeggen is: “Liset kijkt verder dan ‘de ratio’; zij probeert dieper liggende patronen en overtuigingen te achterhalen en waar nodig te ontmantelen”.

Erica Doelman

personeelsfunctionaris, SPCO De Woudse Venen

Liset heb ik de afgelopen jaren leren kennen als zeer vakkundig en mensgericht. Ze kan op een bijzondere manier haar objectiviteit behouden en je spiegelen, terwijl ze altijd in nauwe verbinding blijft. Haar betrokkenheid is merkbaar, ook buiten de coachingsgesprekken om. Ze is pro-actief in meedenken bij problemen, realistisch en bezit een positieve grondhouding. Haar analyses zijn scherp en haar feedback to-the-point. In tegenstelling tot andere coaches weet ze steeds weer diepgang te vinden en andere manieren om zaken te bekijken waardoor ik in staat ben geweest dingen fundamenteel te veranderen in houding en gedrag. Ook andere mensen uit mijn directe omgeving heeft zij als (loopbaan)coach verder geholpen waardoor haar expertise en toegevoegde waarde ook via andere wegen bewezen werd.

Liset onderscheidt zich ook door continu actief te blijven ontwikkelen. Het lichaamsgericht coachen is hier een prachtig voorbeeld van dat weer een extra toegevoegde waarde geeft aan haar manier van coachen.

Brenda Slagter

Manager Learning Development

Begin 2014 rondde ik mijn coachingsgesprekken bij Liset af. Ik blik er nu drie jaar later op terug.

Ik had in mijn leven al vele keren hulp gezocht omdat ik steeds tegen mijn ‘perfectionisme’ aanliep. Het was een rode draad in mijn leven dat ik alles zo goed wilde doen en mijzelf schuldig voelde als ik het niet goed genoeg deed naar mijn eigen mening. Mijn lat lag hoog, erg hoog.

Door de gesprekken met Liset en de autobiografische manier van werken ben ik erachter gekomen waar mijn drang naar perfectionisme en mijn schuldgevoel vandaan komen.

Daarbij is het bijzonder om je Blije kind, Voedende Ouder en Kritische Ouder in jezelf te leren kennen. Het is heel fijn om met concrete doelen die je samen met Liset opstelt te werken aan jezelf. Het was erg verdrietig en zeer confronterend, al heb ik het idee dat hierdoor wel het diepste in mijzelf is aangeboord en ik hier nu nog profijt van heb. Ik denk nog heel vaak aan Liset en werk nog steeds in een boekje waar ik de positieve dingen inschrijf waarom ik ergens trots op ben. Ook de moeilijke dingen schrijf ik hierin. Het helpt mij om mijn gedachten te ordenen.

Kortom Liset is een heel fijn persoon en een coach die echt naar je luistert, je dingen laat verwoorden en inzien door de manier van goede vragen stellen. Daarnaast geeft ze je de tijd om dingen te voelen en ervaren en maakt daarbij bijvoorbeeld gebruik van visualiseren. Niks moet, je kunt alles kiezen naar wat bij jou als persoon past. Ik heb ontzettend veel bij haar geleerd, een les voor het leven. Het fijnst is dat mijn lat lager ligt, ik ontspannener door het leven ga en meer geniet van het leven.

Debby

“Het grootste geschenk dat je iemand kan geven is oprechte aandacht

– Richard Moss

Na een aantal jaren werken als directeur in het basisonderwijs, was ik toe aan een grondige herijking van mezelf. Ik had het gevoel dat ik keuzes moest maken. Scherper weten wat bij mij past.

Toen ik voor het eerst bij Liset kwam was mijn verwachting heel praktisch. Bijna zoiets als: “Nou Liset, je hebt mijn verhaal gehoord. Wat ga je nu zeggen wat voor mij het beste is.” Snel naar de gewenste situatie.

Nou, dat is voorgoed over. Wat een simplisme. Toen er al snel een bijzondere band was opgebouwd tussen coach en cliënt, bleek dat ik zelf de regie kon nemen. En niemand anders. Maar daarvoor moet je wel even jezelf leren kennen. Zonder dat ik het door had filterde Liset in mijn doodnormale levenspad van een gewone en tevreden man, wat woorden die voor mij bepalend bleken in mijn houding ten opzichte van, de medemens en de wereld. Dus ook ten opzichte van mijn werk. Mijn mens- en wereldbeeld kantelde. Er kwamen belemmeringen aan het licht die ik eerder nooit onder ogen had gezien. Maar ook krachten die ik nooit had vermoed en had aangeboord.

Ik weet zeker dat door de dan weer meebuigende, dan weer confronterende manier waarop Liset werkt, ik dichter bij mijn gevoel ben gekomen. Dus betere beslissingen kan nemen. Dat is precies wat nodig bleek. En wat ben ik gelukkig dat Liset ook deelt van haar eigen ervaringen, belangstelling en inspiratie.

Ik ben heel serieus en liefdevol benaderd in een groot vertrouwen dat iedereen tot zijn eigen kern kan komen. De reis daarna toe is fantastisch. En uiteindelijk heel praktisch leidend naar de gewenste situatie. Maar dan anders.

Ik heb de begeleiding zo inspirerend en liefdevol gevonden dat ikzelf een training Transactionele Analyse heb gevolgd.

De kennis van de menselijke processen en de enorme betrokkenheid bij de “ mens” is enorm.

Jan Snijder

Directeur basisschool

Op het Hermann Wesselink College werken we graag met Liset samen. Werken in het onderwijs betekent dat er intensief met elkaar gewerkt en samengewerkt wordt. Het is dan voorstelbaar dat in al die werkrelaties vraagstukken naar boven komen die extra aandacht en zorg behoeven. Liset biedt die aandacht en zorg. Zorgvuldig gaat ze in gesprek met collega’s en pelt af wat nog niet benoemd of verkend is en wel onderhoud vraagt. De thema’s ‘persoon, werk en beroep’ worden ontrafeld en opnieuw met elkaar verbonden. De ervaringen met Liset zijn positief. Dat horen we ook terug van de collega’s die met haar gesproken hebben. En voor de school is het prettig om te kunnen werken met een professionele coach die geen deel uitmaakt van de school maar zich daarmee wel verbonden voelt.

Bert Kozijn

Rector, HWC