Praktische informatie

Beroepsverenigingen en reglementen

Ik ben lid van het Noloc (Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten) en werk volgens de reglementen van deze beroepsvereniging.

Lees of print deze reglementen:

Daarnaast ben ik lid van de NVTA (de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse).

Algemene voorwaarden

De rechten en plichten die ik heb als aanbieder van trajecten en die de cliënt of opdrachtgever heeft als afnemer staan beschreven in de algemene voorwaarden.

Je kunt ze downloaden.

Routebeschrijvingen

Ontvang de routebeschrijving van je keuze. Parkeren is gratis en naast mijn praktijk.

Online instrumenten en testen

Bij loopbaanvraagstukken bestaat de mogelijkheid om naast andere werkvormen ook een aantal online testen te doen. Ik ben gecertificeerd om te werken met de instrumenten van LDC Loopbaantraject: interesse, loopbaanwaarden, competentieprofiel zijn voorbeelden van testen die thuis gemaakt worden. De rapportage bespreek ik met de cliënt.

Een test van LDC die ik inzet bij re-integratie 2e spoor trajecten is LDC Fit. Dit is een test voor cliënten met een persoonlijke, sociale of fysieke beperking. Welke beroepen en beroepenvelden passen nog wel, ondanks de beperking? De Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) van UWV is ‘ingebakken’ in FIT. Het is een goede aanvulling op en praktische vertaling van de bevindingen in een arbeidsdeskundig onderzoek.

Ontvang informatie over deze testen:

Ik ben ook getraind en gecertificeerd om te werken met instrumenten van PiCompany. Deze zijn bruikbaar in loopbaan- en coachingstrajecten. De Rondvraag varianten zijn specifiek ontwikkeld voor het onderwijs.

  • Reflector en Rondvraag Big Five Personality
  • Reflector en Rondvraag 360
  • Leadership Big Five en 360
  • Career Scan

Ontvang informatie over deze testen.

Een zoektocht verder dan ons oog reikt.

“Mindfulness is een levenslange reis over een pad dat uiteindelijk nergens naartoe gaat, alleen naar wie je bent

– Jon Kabat-Zinn