Opdrachtgevers

Veel van mijn cliënten komen via hun werkgever. Soms verzoekt de cliënt zelf om begeleiding en wordt dit gehonoreerd. Een andere keer biedt de werkgever de cliënt een begeleidingstraject aan. Een greep uit de redenen die hieraan ten grondslag kunnen liggen:

  • een ontwikkelingsvraagstuk
  • samenwerkingsproblemen
  • de communicatie verloopt niet goed
  • conflicten
  • ziekte of preventie van ziekte
  • de functie lijkt niet goed te passen
  • er is al dan niet in goed onderling overleg tot outplacement besloten
  • er is sprake van langdurige ziekte en behoefte aan re-integratiebegeleiding

Hoe werkt het administratief?

In de intakeprocedure voer ik altijd een kennismakingsgesprek met de cliënt alleen. Daarnaast spreek ik ook de leidinggevende of daartoe aangewezen collega in de organisatie. Afhankelijk van het soort traject stel ik een vraagstelling op met daarin aanleiding, doelen, opzet van het traject dat bestemd is voor de cliënt en mij: het begeleidingscontract. Over de doelen heeft afstemming plaatsgevonden.

Interesse in een voorbeeld van een plan van aanpak en vraagstelling?

Met elkaar staan we rondom de cliënt.

De opzet van het traject vertaal ik in een offerte met daarin de voorwaarden en een overzicht van de kosten. Deze is uitsluitend bestemd voor de werkgever en mij: het zakelijke contract. Bij outplacement en re-integratie 2e spoor begeleiding maak ik een plan van aanpak dat ondertekend wordt door de cliënt, de werkgever en mij:  het begeleidingscontract. De werkgever ontvangt tevens een offerte.

De Gedragscode en Algemene Voorwaarden inzien?

Vertrouwelijkheid en evaluatie

Tijdens het traject rapporteer ik uitsluitend over het proces aan de opdrachtgever. De inhoud blijft vertrouwelijk. Soms kan het nodig zijn tussentijds af te stemmen. Dit gebeurt nooit zonder afstemming met en betrokkenheid van de cliënt. In het geval er sprake is van een vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden ben ik niet betrokken bij het bepalen van de voorwaarden. Dit is de taak van een jurist. Mijn rol is die van begeleider. Aan het eind van het traject blikken we in een gesprek met de opdrachtgever, cliënt en mij als begeleider terug en evalueren we de doelen. Soms bouwen we dit gesprek wat eerder in om tijdens de laatste gesprekken de focus te leggen bij de doelen waar nog verdere ontwikkelbehoeften bij liggen.

“Veranderen is niet anders worden maar het andere in jezelf naar boven laten komen.”

– Onbekend

Het onderwijs en andere doelgroepen

Cliënten zijn mensen met een behoefte aan begeleiding ongeacht het werk dat ze doen. In de intake stellen we vast of ik de juiste persoon ben om samen aan het werk te gaan. Mijn achtergrond is het onderwijs waar ik langdurig als docent en in het management en ook bestuurlijk in gewerkt heb. Daarom weten werkgevers in het onderwijs mij bij uitstek te vinden. Ik vind het heel bijzonder dat ik mij daardoor nog altijd zeer verbonden voel met deze prachtige sector die louter gaat om ontwikkeling en begeleiding!

Lees de referenties van enkele opdrachtgevers