Outplacement

Wanneer outplacement?

Outplacement houdt in dat er sprake is van ontslag. De reden van het ontslag kan heel divers van aard zijn. Wat overeenkomt is dat meestal gevoelens van teleurstelling, boosheid en verdriet over hoe het is gelopen om aandacht vragen. Eerdere verlieservaringen kunnen getriggerd worden. Aandacht voor rouw en verliesverwerking en persoonlijke coaching staan daarom in het begin van het traject in mijn aanpak naast loopbaanoriëntatie centraal. Dit is een voorwaarde om in een later stadium vanuit een positieve instelling en met energie en enthousiasme te gaan werken aan het benaderen van de arbeidsmarkt en het vinden van een nieuwe baan.

Waaruit bestaat het outplacement traject?

De werkgever faciliteert een outplacement traject dat bestaat uit verschillende onderdelen en fasen:

  • de intake
  • biografisch onderzoek
  • coaching met aandacht voor verliesverwerking
  • loopbaanonderzoek
  • onderzoeken en benaderen van de persoonlijke arbeidsmarkt
  • oriënterend netwerken
  • zoeken van werkervaringsstages
  • gebruik van social media
  • ondersteuning bij het zoeken en vinden van een baan, solliciteren en netwerken
  • nazorg in de vorm van coaching in je nieuwe functie

Een stevige basis voor groei en ontwikkeling in leven en loopbaan. Fundament voor de toekomst.

Het resultaat waar we samen naartoe werken

Het uiteindelijke resultaat is een actieplan met zoekprofiel dat leidt tot een nieuwe baan bij een andere werkgever. Daarnaast werken we aan een uitgangspositie waarmee je met zin en enthousiasme de arbeidsmarkt effectief gaat benaderen. Indien een conflict of onvoldoende functioneren de reden van ontslag was, weet je wat jouw aandeel was en hebben we er samen aan gewerkt om te voorkomen dat het zich gaat herhalen.

Balans in inspannen en ontspannen

Veel cliënten die in een situatie van ontslag en uitkering komen zijn geneigd dag en nacht op zoek te gaan naar vacatures en mogelijkheden om te solliciteren en netwerken. Positief is dat zij bijzonder graag weer aan het werk willen. De keerzijde is dat zij veel teleurstelling en afwijzing moeten incasseren. Hierdoor kan een gevoel van machteloosheid en uitzichtloosheid ontstaan. In het traject besteed ik ruim aandacht aan het zoeken en vinden van de juiste balans tussen inspanning om werk te vinden en ontspanning om geestelijk en lichamelijk fit te blijven. Een voorwaarde voor succes.

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”

– Albert Einstein

Samenwerking met collega coaches

Bij grote trajecten werk ik soms samen met een andere loopbaancoach die zich vooral richt op die  delen van het traject die te maken hebben met de arbeidsmarkt, solliciteren en het zoeken naar een baan. In de intake onderzoeken we samen of dit een goede stap kan zijn en regel ik een vrijblijvende kennismaking. Jij bepaalt uiteindelijk of je deze tweedeling wilt. De werkgever heeft administratief en praktisch gezien alleen met mij te maken.

Mijn commitment aan jou en het traject

Ik verbind me met jou en je doel. Mijn netwerk zet ik voor je in. Het betekent ook dat ik met je vorige werkgever in het contract een aantal nazorg gesprekken afspreek. Deze coaching verhoogt jouw kans van slagen. Het betekent ook dat ik niet werk volgens een vaste trajectduur. Ik begeleid je tot je doel: met plezier en succes een nieuwe baan vinden die energie en voldoening geeft en deze behouden. Soms duurt dit wat langer. Als jij verantwoordelijkheid neemt voor je traject en doelgericht werkt, dan kun je op mijn steun blijven rekenen.

Geïntegreerd werken aan je toekomst:

De tijd is rijp om je vleugels weer uit te slaan.