Loopbaan

Loopbaanvraagstukken kunnen verschillend van aard zijn net als de aanleiding waaruit ze ontstaan: de wens tot verandering of nieuwe zingeving, reorganisatie, ontslag, ziekte. Drie vormen van loopbaanbegeleiding sluiten hierop aan:

De plaats van een mens in het leven wordt niet bepaald door wat hij weet, maar door wat hij wil en wat hij kan”

– Gustav le Bon

Maatwerk geeft duidelijkheid

Maatwerk is bij alle drie deze trajectvormen de basis. In de intake onderzoek ik samen met cliënt en de opdrachtgever hoe het traject er uit gaat zien. Ik verwerk dit tot een opzet van het traject. In deze vraagstelling of het plan van aanpak worden aantal en soort van de gesprekken vastgelegd, eventueel in te zetten instrumenten, ondersteuning bij netwerken en solliciteren, coaching, nazorg, etc.

Samen werken aan resultaat

Wat de aanleiding van je vraagstuk ook is, wij werken samen aan jouw hoofddoel en daarvan afgeleide doelen.

Meer weten over de loopbaantrajecten? Via de foto’s beweeg je je er vanzelf naartoe.