Particuliere cliënten

Steeds vaker heb ik ook cliënten die zelf voor een traject kiezen en het zelf bekostigen. Dit kan om elke vorm van begeleiding gaan. Soms spreken we op voorhand een traject af met een vast aantal gesprekken. Het komt ook voor dat een cliënt gedurende langere tijd met een bepaalde regelmaat komt. Vaak betreft dit individuele therapie.

Bij relatietherapie is altijd sprake van een traject dat zelf gekozen en bekostigd wordt.

In de intake bespreken we het tarief. Waar mogelijk en natuurlijk binnen realistische mogelijkheden stem ik het tarief af op de financiële draagkracht van de cliënt.

Ik ben bezig met een opleiding waardoor therapie op termijn ook door zorgverzekeringen vergoed wordt. Op dit moment is dat nog niet het geval. Laat je hierdoor niet weerhouden van een kennismakingsgesprek. We kunnen samen vrijblijvend afstemmen of het haalbaar voor je is.

Interesse hoe cliënten de begeleiding waarderen?

Sla je vleugels uit op weg naar vernieuwing en heling.

Verwondering is het begin van alle wijsheid”

– Aristoteles