Cliënten via opdrachtgever

Cliënt en werkgever

Ik begeleid veel cliënten zowel voor coaching als bij loopbaanvraagstukken in opdracht van een werkgever. De cliënt en de werkgever – vaak de leidinggevende – bepalen dan samen de begeleidingsbehoefte. De werkgever bekostigt het traject. De cliënt komt voor een kennismakingsgesprek en intake. Samen met de cliënt formuleer ik de doelen en daarmee ook voor welke benadering we kiezen. Soms blijkt het nodig te zijn om eerst een paar meer therapeutisch gerichte gesprekken te hebben. Opdrachtgevers laten de werkwijze altijd aan mij over.

De toekomst behoort aan hen die geloven in de schoonheid van hun dromen.

– Eleanor Roosevelt

Vertrouwelijkheid en terugkoppeling

Ik geef nooit een inhoudelijke terugkoppeling, tenzij de cliënt het met mij eens is dat het noodzakelijk is om iets te delen met de werkgever. Vertrouwelijkheid gaat voor alles. Aan het eind van het traject ronden we af met een gesprek met de leidinggevende erbij en evalueren we het traject. Dit zijn altijd mooie gesprekken waarin cliënt en werkgever uitwisselen wat de coaching in de praktijk heeft opgeleverd.

 

Onderwijs achtergrond

Omdat ik een stevige achtergrond en daarmee netwerk heb in het onderwijs (docent, management en bestuurlijk), begeleid ik veel mensen die in deze sector werkzaam zijn: leerkracht, docent, management en ook onderwijs ondersteunende personeelsleden. Opdrachtgevers komen uit het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, MBO en organisaties die rondom het onderwijs werken. Ook opdrachtgevers uit andere beroepenvelden en sectoren weten mij goed te vinden. Een mens is een mens ongeacht zijn beroep of achtergrond. Iedereen die behoefte heeft aan begeleiding is welkom.

Dus wat je achtergrond ook is, kom kennismaken.